15 april 2014

Nieuws uit het Bestuur

Afgelopen maandag ging het bestuur op werkbezoek in 020: het Noorderpark. We werden vriendelijk ontvangen door Simon van de Noorderparkkamer. Piet kon het niet laten flink zijn ongenoegen te uiten over het feit dat het prachtige paviljoentje door Hoogvliet was weggegeven, voor €1,-! Het kan aan de
voorkant helemaal geopend worden en doet dan dienst als theater. Iedere zondag is hier iets cultureels te beleven. Het gesprek ging vooral over de organisatie, het stimuleren van ondernemingsschap van mensen in de buurt, het omgaan met de vele ambtenaren en het kwantificeren van buurtparticipatie. Daarnaast ging het ook over het verkrijgen van inkomsten. Zo hebben zij o.a. de Noordeparkbar 2 jaar geleden gebouwd, alles via Marktplaats en nu zijn ze bezig met het ontwikkelen van een leer- werkpaviljoen. Bewoners gaan hieraan bijdragen door van plastic hun eigen tegel om te smelten, die als bouwstenen gaan dienen. Simon was op zijn beurt weer geïnteresseerd in onze groengroep en toezichtouders. We hebben hem van harte uitgenodigd een keer in 010 ons te komen opzoeken.